Choroby demielinizacyjne – zaawansowana diagnostyka MR

CENTRUM SZKOLENIOWE DIAGNOSTYKI
OBRAZOWEJ CMS oraz PHILIPS

zapraszają na kurs stacjonarny
w formule warsztatowej użytkowników MRI,
w ramach cyklu "Konferencja 3T"

Choroby demielinizacyjne – zaawansowana diagnostyka MR

17.11.2023
piątek

Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie
ul. Wawelska 5

CENTRUM SZKOLENIOWE DIAGNOSTYKI
OBRAZOWEJ CMS oraz PHILIPS

zapraszają na kurs stacjonarny
w formule warsztatowej użytkowników MRI,
w ramach cyklu "Konferencja 3T"

Choroby demielinizacyjne – zaawansowana diagnostyka MR

17.11.2023
piątek

Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie
ul. Wawelska 5

Choroby demielinizacyjne – zaawansowana diagnostyka MR