Najbliższe szkolenie:

CENTRUM SZKOLENIOWE
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CMS

Zaprasza na kurs

Kompleksowe obrazowanie kręgosłupa

25 ÷ 26.10.2019
piątek - sobota

Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie
ul. Wawelska 5

Najbliższe szkolenie:

CENTRUM SZKOLENIOWE
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CMS

Zaprasza na Kurs

Kompleksowe obrazowanie kręgoslupa

25 ÷ 26.10.2019
piątek - sobota

Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie
ul. Wawelska 5