Kompleksowe obrazowanie miednicy
Ostatnio przeprowadzone szkolenie:

CENTRUM SZKOLENIOWE
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CMS

Zaprasza na kurs i konferencję 3T

Kompleksowe obrazowanie miednicy

21 ÷ 23.11.2019
czwartek - piątek - sobota

Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie
ul. Wawelska 5

Ostatnio przeprowadzone szkolenie:

CENTRUM SZKOLENIOWE
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CMS

Zaprasza na Kurs i konferencję 3T

Kompleksowe obrazowanie miednicy

21 ÷ 23.11.2019
czwartek - piątek - sobota

Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie
ul. Wawelska 5

Kompleksowe obrazowanie miednicy