Układ mięśniowo-szkieletowy, stany nagłe, radiologia pediatryczna

CENTRUM SZKOLENIOWE
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CMS
I Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne

w ramach cyklu „WARSZTATY PLTR - Jak przygotować się do EDiR?”,
zapraszają na kurs on-line

Układ mięśniowo-szkieletowy, stany nagłe, radiologia pediatryczna

11 ÷ 12.09.2020
piątek - sobota

Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie
ul. Wawelska 5

CENTRUM SZKOLENIOWE
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CMS
I Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne

w ramach cyklu „WARSZTATY PLTR - Jak przygotować się do EDiR?”,
zapraszają na kurs on-line

Układ mięśniowo-szkieletowy, stany nagłe, radiologia pediatryczna

11 ÷ 12.09.2020
piątek - sobota

Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie
ul. Wawelska 5