CENTRUM SZKOLENIOWE
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CMS

Zaprasza na kurs pt.

Kompleksowe obrazowanie kolana

10 ÷ 11.05.2019
piątek - sobota

Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie
ul. Wawelska 5

CENTRUM SZKOLENIOWE
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CMS

Zaprasza na kurs pt.

Kompleksowe obrazowanie kolana

10 ÷ 11.05.2019
piątek - sobota

Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie
ul. Wawelska 5