Jama brzuszna, układ moczowo-płciowy, miednica

CENTRUM SZKOLENIOWE
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CMS
I Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne

w ramach cyklu „Warsztaty PLTR III:
jak przygotować się do egzaminu EDIR - analiza przypadków”,
zapraszają na kurs online

Jama brzuszna, układ moczowo-płciowy, miednica

15 ÷ 16.09.2023
piątek - sobota

Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie
ul. Wawelska 5

CENTRUM SZKOLENIOWE
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CMS
I Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne

w ramach cyklu „Warsztaty PLTR III:
jak przygotować się do egzaminu EDIR - analiza przypadków”,
zapraszają na kurs online

Jama brzuszna, układ moczowo-płciowy, miednica

15 ÷ 16.09.2023
piątek - sobota

Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie
ul. Wawelska 5