Polskie Lekarskie Towarzystwo
Radiologiczne zapasza

na kurs stacjonarny w ramach
Warsztatów Szkoły Radiologii PLTR:

Diagnostyka stawów kończyny górnej

Termin I
25.09.2023
poniedziałek

Termin II
26.09.2023
wtorek