Jama brzuszna, układ moczowo-płciowy, miednica

CENTRUM SZKOLENIOWE
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CMS
I Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne

w ramach cyklu „Warsztaty PLTR II: jak przygotować się do egzaminu specjalizacyjnego (PES, EDiR) i nie tylko - analiza przypadków”,
zapraszają na kurs on-line

Jama brzuszna, układ moczowo-płciowy, miednica

10 ÷ 11.12.2021
piątek - sobota

Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie
ul. Wawelska 5

CENTRUM SZKOLENIOWE
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CMS
I Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne

w ramach cyklu „Warsztaty PLTR II: jak przygotować się do egzaminu specjalizacyjnego (PES, EDiR) i nie tylko - analiza przypadków”,
zapraszają na kurs on-line

Jama brzuszna, układ moczowo-płciowy, miednica

10 ÷ 11.12.2021
piątek - sobota

Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie
ul. Wawelska 5