Układ mięśniowo-szkieletowy, stany nagłe, radiologia pediatryczna

CENTRUM SZKOLENIOWE
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CMS
I Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne

w ramach cyklu „Warsztaty PLTR II: jak przygotować się do egzaminu specjalizacyjnego (PES, EDiR) i nie tylko - analiza przypadków”,
zapraszają na kurs on-line

Układ mięśniowo-szkieletowy, stany nagłe, radiologia pediatryczna

14 ÷ 15.01.2022
piątek - sobota

Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie
ul. Wawelska 5

CENTRUM SZKOLENIOWE
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CMS
I Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne

w ramach cyklu „Warsztaty PLTR II: jak przygotować się do egzaminu specjalizacyjnego (PES, EDiR) i nie tylko - analiza przypadków”,
zapraszają na kurs on-line

Układ mięśniowo-szkieletowy, stany nagłe, radiologia pediatryczna

14 ÷ 15.01.2022
piątek - sobota

Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie
ul. Wawelska 5