Kompleksowe obrazowanie miednicy

CENTRUM SZKOLENIOWE
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CMS

Zaprasza na kurs i Konferencję 3T

Kompleksowe obrazowanie miednicy

21 ÷ 23.11.2019
czwartek - piątek - sobota

Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie
ul. Wawelska 5

CENTRUM SZKOLENIOWE
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CMS

Zaprasza na kurs i Konferencję 3T

Kompleksowe obrazowanie miednicy

21 ÷ 23.11.2019
czwartek - piątek - sobota

Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie
ul. Wawelska 5

Kompleksowe obrazowanie miednicy