CENTRUM SZKOLENIOWE
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CMS

Zaprasza na kurs pt.

Kompleksowe obrazowanie barku

7 ÷ 8.12.2018
piątek - sobota

Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie
ul. Wawelska 5

CENTRUM SZKOLENIOWE
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CMS

Zaprasza na kurs pt.

Kompleksowe obrazowanie barku

7 ÷ 8.12.2018
piątek - sobota

Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie
ul. Wawelska 5