Polskie Lekarskie Towarzystwo
Radiologiczne zapasza

na kurs stacjonarny w ramach
II Edycji Warsztatów Szkoły Radiologii PLTR:

Diagnostyka sercowo – naczyniowa

Termin
15.02.2024
czwartek