CENTRUM SZKOLENIOWE
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CMS

Zaprasza na kurs

Kompleksowe obrazowanie barku

13 ÷ 14.09.2019
piątek - sobota

Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie
ul. Wawelska 5

CENTRUM SZKOLENIOWE
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CMS

Zaprasza na kurs

Kompleksowe obrazowanie barku

13 ÷ 14.09.2019
piątek - sobota

Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie
ul. Wawelska 5