CENTRUM SZKOLENIOWE
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CMS
I POLSKIE LEKARSKIE TOWARZYSTWO RADIOLOGICZNE
dziękują wszystkim Uczestnikom

Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie
ul. Wawelska 5

Nadchodzące kursy

w CENTRUM SZKOLENIOWYM
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CMS

Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie
ul. Wawelska 5